باشگاه وفاداری مشتریان

در جهت سودآوری بیشتر و تبلیغات ماندگاری، یکی از بهترین ابزار، استفاده از باشگاه وفاداری مشتریان می باشد. پیچیدگی های ارتباط با مشتریان و برخورد با آن ها و ابزار مورد نیاز کسب و کارها عوامل مهمی در این امر می باشند که این علوم و تجربیات در تیم ما ...

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

یکی از سیستم های که هر شرکتی به آن نیاز دارد تا از هزینه های اضافی خود جلوگیری کرده و هم بهترین سرویس را به مشتریان خود بدهد سرویس مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد. خیلی مهم است که این سیستم از چابکی و انعطاف پذیری مناسب کسب و ...

تبلیغات دیجیتال

بدون شک در مبحث تبلیغات دیجیتال یکی از باتجربه ترین تیم های کاری که در پروژه های مختلف سبب موفقیت پیمانکاران گشته اند، از اعضای تیم مدیریت شرکت راهکار پویا می باشند. استفاده از این تجربیات برای هر شرکت و موسسه ای مفید و یکی از ارکان ...