۱
اطلاعات اولیه
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
در صورت استفاده از شماره ثابت، مانند مثال ابتدا کد شهر را وارد کنید
ایمیل (اختیاری)
نحوه آشنایی با ما (اختیاری)
نام شرکت / موسسه
عنوان پروژه
توضیحات
۲
بخش های پروژه
۳
اطلاعات تکمیلی
۱
اطلاعات اولیه
۲
بخش های پروژه
پروژه شما شامل چه بخش هایی میباشد ؟
میتوانید یک یا چند مورد را انتخاب کنید
اپلیکیشن اندروید
اپلیکیشن IOS
اپلیکیشن PWA
وبسایت
۳
اطلاعات تکمیلی
۱
اطلاعات اولیه
۲
بخش های پروژه
۳
اطلاعات تکمیلی
آیا این پروژه به سامانه های دیگری نظیر سامانه مالی، حسابداری و مدیریت مشتری متصل میگردد؟
آیا بیزینس شما نوپا است؟
این سامانه را برای ایده خود که هنوز در حال شکل گیری می باشد و یا تازه در ابتدای فعالیت آن می باشد می خواهم
پروژه خود را در فاز اولیه اجرا در چه اندازهای میبینید؟
توضیحات تکمیلی

برآورد قیمت

پس از بررسی اطلاعات شما ظرف 48 ساعت آینده جهت بررسی بیشتر با شما تماس گرفته خواهد شد
سپس برآورد هزینه برای شما ارسال میشود و در صورت تمایل جلسات هماهنگی برگزار میگردد