• پروژه های دیجیتال مارکتینگ گلدیران (ال جی)

توضیحات:

در طی سال های همکاری با شرکت گلدیران، از ابتدا پروژه های دجیتال مارکتینگ ایده پردازی، طراحی و اجرا توسط این تیم بوده است. در طی این مدت و با استفاده از دانش و تجربه تیم اجرای شرکت گلدیران و پروژه های آن به نقطه ای رسیده است که می توان او را در میان برترین شرکت ها در تبلیغات دیجیتال نام برد. این رشد به دست نیامده مگر با استفاده از دانش ، تجربه و کار تیمی که همگی از ارکان اصلی تیم مهندسی فناوری اطلاعات شرکت راهکار پویا می باشد.

اطلاعات پروژه