دیجیتال مارکتینگ گلدیران (ال جی)

دیجیتال مارکتینگ گلدیران (ال جی)


دیجیتال مارکتینگ
کارفرما : گلدیران

توضیحات
تاریخ بهره برداری : تیر 1387

در طی سال های همکاری با شرکت گلدیران، از ابتدا پروژه های دیجیتال مارکتینگ ایده پردازی، طراحی و اجرا توسط این تیم بوده است. در طی این مدت و با استفاده از دانش و تجربه تیم اجرای شرکت گلدیران و پروژه های آن به نقطه ای رسیده است که می توان او را در میان برترین شرکت ها در تبلیغات دیجیتال نام برد. این رشد به دست نیامده مگر با استفاده از دانش ، تجربه و کار تیمی که همگی از ارکان اصلی تیم مهندسی فناوری اطلاعات شرکت راهکار پویا می باشد.

زمانبندی اجرای پروژه
آغاز همکاری
01
فاز اول : تیبلغات دیجیتال از سال 87 تا 94
تاریخ بهره برداری : تیر 1387
 • بررسی نیازها
  به جهت استفاده از پتانسیل بازاریابی دیجیتال، کلیه کمپین های دیجیتال شرکت گلدیران (ال جی) ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
اکنون
گالری

روند انجام پروژه

در تمام مسیر در کنارتان هستیم


انجام مراحل پروژه براساس علم روز و تجربه باعث کیفیت متفاوت پروژه های ما می شوند

بر این اساس جلسات نیاز سنجی دقیق، پیاده سازی حرفه ای و پشتیبانی پاسخگو، نقش کلیدی در روند اجرای پروژه های ما دارند

لطفا صبر کنید...