اخبار

(1)

آیا بهینه سازی داشبورد مدیریتی وب سایت اهمیت دارد؟

آیا بهینه سازی داشبورد مدیریتی وب سایت اهمیت دارد؟

اکثر داشبوردهای مبتنی بر اکسل توجه اندکی به طراحی بصری داده می‌شود که اغلب منجر به ارائه رابط کاربری درهم‌ریخته و ناکارآمد می‌شود. خبر خوب این است که داشبوردها دارای تاریخچه عمر زیادی هستند، بنابراین ما یک پای...