پنل مدیریتی کوشا معدن

پنل مدیریتی کوشا معدن


پنل های مدیریتی
کارفرما : کوشا معدن

توضیحات
تاریخ بهره برداری : آذر 1399

شرکت کوشا معدن یکی از شرکت های فعال در زمینه مشاوره و فنی و مهندسی معدن از سال 1375 تاسیس گردیده و هم اکنون علاوه بر پروژه های بزرگ داخلی در کشورهای همچون: قزاقستان، استرالیا، عمان، ترکیه، سودان، اوگاندا، مراکش فعالیت داشته و دارد.

داشبورد گزارشات مدیریتی راهکارپویا به منظور جمع آوری و ارائه دید مناسب به مدیران و کارفرمایان این پروژه ها ایجاد گردید و اطلاعات استخراج، حفاری، پمپاژ و ... بر اساس عملکرد و طرح های روزانه، هفتگی، سالانه دریافت و در قالب های مختلف و متنوع گزارش دهی به نمایش دهد.

زمانبندی اجرای پروژه
آغاز همکاری
01
فاز اول : پیاده سازی داشبورد گزارش دهی
تاریخ بهره برداری : آذر 1399
 • بررسی نیازها
  به جهت بهبود عملکرد، بهبود تجربه کاربری و مدیریت بهتر فرآیند ها، پروژه داشبورد گزارش دهی ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
اکنون
گالری

روند انجام پروژه

در تمام مسیر در کنارتان هستیم


انجام مراحل پروژه براساس علم روز و تجربه باعث کیفیت متفاوت پروژه های ما می شوند

بر این اساس جلسات نیاز سنجی دقیق، پیاده سازی حرفه ای و پشتیبانی پاسخگو، نقش کلیدی در روند اجرای پروژه های ما دارند

لطفا صبر کنید...