مدیریت زنجیره تامین کالا مدیا پردازش

مدیریت زنجیره تامین کالا مدیا پردازش


مدیریت زنجیره تامین کالا
کارفرما : مدیا پردازش

توضیحات
تاریخ بهره برداری : آذر 1399

شرکت مدیاپردازش یکی از وارد کنندگان بزرگ در زمینه کالای دیجیتال میباشد.  پروژه scm این شرکت توسط تیم راهکار پویا پیاده سازی و طراحی شده است.

SCM تلاش میکند که فرآیند تولید، حمل و نقل و توزیع یک محصول را کنترل کند، کمبودها را به حداقل برساند، هزینه ها را کاهش دهد و درنهایت محصول را سریع تر به دست مصرف کننده نهایی برساند.

زمانبندی اجرای پروژه
آغاز همکاری
01
فاز اول : تحویل پنل مدیریتی
تاریخ بهره برداری : آذر 1399
 • بررسی نیازها
  به جهت بهبود فعالیت سازمانی، پنل مدیریتی زنجیره تامین کالا و گزارشات آن ایجاد شد
 • طراحی
  بر اساس خروجی مرحله قبل, نیاز کارفرما مشخص و با استفاده از روش های طراحی مدرن و اهمیت کاربران در استفاده از محصول، طراحی انجام شد.
 • پیاده سازی
  پس از بازخورد و تایید طرح نهایی مرحله پیاده سازی شروع شد. در روند پیاده سازی، اجرای اصولی و توجه به قوانین به روز باعث تولید محصولی دلخواه شد.
 • تست
  بعد از مرحله پیاده سازی، خروجی کار توسط تیم داخلی راهکار پویا و سپس توسط تیم کارفرما تست و مورد بررسی قرار گرفت.
 • اعمال تغییرات
  با توجه به بازخوردها و نتایجی که از تست حاصل شد و تغییرات ارسالی از سوی کارفرما، موارد اصلاح و تغییرات اعمال شد.
 • تحویل
  نهایتا بعد از طی گام های مختلف و مشارکت و تایید هر مرحله توسط کارفرما، جلسات آموزشی کارفرما برگزار شد و محصول قابل استفاده کاربران قرار گرفت.
اکنون
گالری

روند انجام پروژه

در تمام مسیر در کنارتان هستیم


انجام مراحل پروژه براساس علم روز و تجربه باعث کیفیت متفاوت پروژه های ما می شوند

بر این اساس جلسات نیاز سنجی دقیق، پیاده سازی حرفه ای و پشتیبانی پاسخگو، نقش کلیدی در روند اجرای پروژه های ما دارند

لطفا صبر کنید...