9 نشانه وب سایت که نیاز به طراحی مجدد فوری دارد - قسمت دوم

وب سایت مطمئناً عامل اصلی استراتژی های دیجیتالی شما است. هنگام داشتن یک سایت قدیمی یا با کیفیت پایین ، انتظار نداشته باشید که فایده ای داشته باشد ، زیرا این تنها به شما و تجارت شما آسیب می رساند.

1,942 بازدید