• همراه1
  • همراه2
  • همراه3

توضیحات:

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران، اقدام به ارائه سرویس های دفاتر خود از طریق نرم افزار موبایل نموده است. در این راستا شرکت راهکار پویا به عنوان پیمانکار شرکت همراه اول نرم افزار مذکور را طراحی و پیاده سازی نموده است.

این نرم افزار شامل بخش های مختلفی چون:

  • خدمات
  • خدمات اعتباری
  • ثبت نام
  • ترابرد
  • گزارش

می باشد.

اطلاعات پروژه