• مدیریت زنجیره تامین کالا

توضیحات:

شرکت مهستان به عنوان یکی از نمایندگان رسمی برند Bosch  در ایران فعالیت می کند. سیستم مدیریت زنجیره تامین کالای شرکت مهستان با هدف ثبت سفارشات و کنترل و گزارش گیری از وضعیت کالاها و وضعیت آن ها انجام گردید.

اطلاعات پروژه