• همه
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • طراحی اپلیکیشن موبایل
 • طراحی سایت
 • باشگاه وفاداری مشتریان
 • سیستم مدیریت محتوا
 • هوش تجاری
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • طراحی اپلیکیشن موبایل
 • طراحی سایت
 • باشگاه وفاداری مشتریان
 • سیستم مدیریت محتوا
 • امنیت نرم افزار
خطرات امنیتی برنامه های تلفن همراه و تأثیر آنها بر تجارت شما

خطرات امنیتی برنامه های تلفن همراه و تأثیر آنها بر تجارت شما

در طی چند سال اخیر اتفاقات خطرناکی در ارتباط با تجارت و کسب و کار شرکت های های نرم افزاری رخ داده است . از جمله این مخاطرات سرقت داده های کاربران این شرکت ها بوده که طی سرقت های سایبری و یا نشت داده انجام شده....