با رتبه بندی از سوی هیات داوری «ایمینو» 5 شرکت توانمند در عرصه «صنعت 4» به رویداد دایان راه یافتند/ فرش قرمز «معدن» پیش روی فناوری‌های نوین

هیات داوری ایمینو در نشست ‌پیش‌رویداد دایان «صنعت 4» از 12 شرکت دانش بنیان فعال در عرصه‌های مختلف انقلاب صنعتی چهارم به 5 شرکت نمره بالاتری دادند و این شرکت ها به مرحله ارائه در رویداد راه یافتند.

343 بازدید