کدام سیستم مدیریت محتوا مناسب کسب و کار شماست؟ CMS اختصاصی یا متن باز؟

برای طراحی سایت، سیستم مدیریت محتوا یا CMS یک پیشنهاد عالی است . سیستم مدیریت محتوا یا CMS در واقع نرم افزار مدیریت محتواست و می توان باکمک آن بدون دانش کد نویسی یک سایت داینامیک طراحی و ایجاد نمود . مدیریت 0 تا 100 صفحات در این نرم افزار و صرفه جویی در وقت باعث شده تاسیستم مدیریت محتوا یا CMS متن باز و آماده رقابتی تنگاتنگ با طراحی سیستم مدیریت محتوای اختصاصی داشته باشد.

1,733 بازدید