آیا بهینه سازی داشبورد مدیریتی وب سایت اهمیت دارد؟

اکثر داشبوردهای مبتنی بر اکسل توجه اندکی به طراحی بصری داده می‌شود که اغلب منجر به ارائه رابط کاربری درهم‌ریخته و ناکارآمد می‌شود. خبر خوب این است که داشبوردها دارای تاریخچه عمر زیادی هستند، بنابراین ما یک پایگاه دانش از تجارب قبلی برای طراحی داشبورد داریم. هرچند که چه بسیاری از این اصول به نظر ما پیش‌پاافتاده و عوامانه به نظر می‌رسند ولی بسیار حیاتی هستند. مدیران وب سایت ها آنقدر که به طراحی رابط کاربری توجه می کنند (که البته موضوع بسیار حائز اهمیتی است) به طراحی داشبورد مدیریت سایت توجه نمی کنند.

913 بازدید