10 نشانه ضعف و خطای شرکت طراحی اپلیکیشن شما که نباید نادیده بگیرید

در نظر بگیرید که شما تصمیم به طراحی اپلیکیشن گرفته اید و یک شرکت طراحی اپلیکیشن و یا یک نفر طراح اپلیکیشن شخصی را پیدا کرده اید و وارد پروسه طراحی و توسعه اپ شده اید. شاید رابطه شما شروع خوبی داشته باشد ولی ممکن است در طول در طول مسیر ارتباطات با شکست مواجه شود، پیشرفت به حالت تعلیق درآمده باشد، یا شاید وضعیت چالش برانگیزی داشته باشد.

906 بازدید