مزایای طراحی و استفاده از اپلیکیشن های آموزشی برای دانشجویان و معلمان چیست؟

طراحی اپلیکیشن آموزشی یک ابزار ارائه و مشاهده آفلاین موارد آموزشی برای زبان آموزان در دستگاه های تلفن همراه است. در اپلیکیشن های آموزشی در اولین بار استفاده، نیاز به اتصال به اینترنت برای دانلود فایل های آموزشی دارید و در دفعات بعدی بدون نیاز به اینترنت میتوانید به دوره های آموزشی دسترسی داشته باشید.

1101 بازدید