خطرات امنیتی برنامه های تلفن همراه و تأثیر آنها بر تجارت شما

در طی چند سال اخیر اتفاقات خطرناکی در ارتباط با تجارت و کسب و کار شرکت های های نرم افزاری رخ داده است . از جمله این مخاطرات سرقت داده های کاربران این شرکت ها بوده که طی سرقت های سایبری و یا نشت داده انجام شده. یکی از دلایل بارز وروشن این نوع مخاطرات این بوده که کد نویسان در ابتدا مراقبت و محافظت از کد ها و سرور های خود را انجام ندادند. حال برای جلوگیری از این اتفاقات مضر برای تجارت شما چندیت راه کار مناسب در این خصوص ارائه شده به طور مثال دقت در کد نویسی ها و گرفتن تایید احراز هویت از کاربران و.....

1,102 بازدید