کمپین دیجیتال ماه رمضان فلیپس

نوع پروژه: دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

کمیپین دیجیتال ماه رمضان فلیپس، یکی دیگر از کمپین های دیجیتال بود که برای شرکت شکوفا نماینده فلیپس در ایران اجرا گردید.

این کمپین شامل مدیاهای مختلفی همچون: وب بنر، پیامک، معرفی محصول و ...

 انتخاب مدیاهای مناسب و انتخاب تصاویر تاثیرگذار از مهمترین نکات تاثیرگذار برای پروژه های تبلیغات دیجیتال می باشد

*** شایان ذکر است در این پروژه تیم گرافیک آماج در بخش گرافیک رابط کاربری به ما یاری رسانده اند

نقاط برجسته پروژه:
  • انتخاب مدیا های مناسب با توجه به کمپین
  • تغییر دوره ای هر بنر با توجه به تاثیرگذاری
  • طراحی تاثیرگذار
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
طراحی و اجرا 10 روز طراحی و اجرای این پروژه به دلیل فورس کارفرما در طول مدت 10 روز انجام گردید