کمپین دیجیتال قرعه کشی فرانسه فلیپس

نوع پروژه: دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

کمیپین دیجیتال قرعه کشی فرانسه فلیپس، یکی دیگر از کمپین های دیجیتال بود که برای شرکت شکوفا نماینده فلیپس در ایران اجرا گردید.

این کمپین شامل مدیاهای مختلفی همچون: وب بنر، پیامک، معرفی محصول و ...

 انتخاب مدیاهای مناسب و انتخاب تصاویر تاثیرگذار از مهمترین نکات تاثیرگذار برای پروژه های تبلیغات دیجیتال می باشد

*** شایان ذکر است در این پروژه تیم گرافیک آماج در بخش گرافیک رابط کاربری به ما یاری رسانده اند

نقاط برجسته پروژه:
  • انتخاب مدیا های مناسب با توجه به کمپین
  • تغییر دوره ای هر بنر با توجه به تاثیرگذاری
  • طراحی تاثیرگذار
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
طراحی، اجرا و ارائه گزارشات 3 ماه طول این کمیپن 3 ماه بود که از یک ماه قبل از آن مراحل آماده سازی انجام گردید و در طی این 3 ماه نیز 3 بار طراحی ها تغییر پیدا کرد