داشبورد مدیریتی گلدیران

نوع پروژه: هوش تجاری، دشبردهای مدیریتی (BI)

داشبوردهای مدیریتی نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران ایفا می کنند، طراحی و برنامه ریزی در این گونه داشبوردها احتیاج به دید مدیریتی در تیم راهبری این پروژه دارد، ما به خوبی توانسته ایم دانش و تجربه را کنار یکدیگر قرار دهیم و خروجی مطلوب برای راهبری یک شرکت بزرگ و موفق در حد شرکت گلدیران (ال جی) را طراحی کنیم.

 در این پنل شما نتیجه اتصال 11 سیستم و زیر سیستم را به صورت یک پارچه در 3 بعد زمان ، مکان و محصول مشاهده می کنید که این خود یکی دیگر از پیچیدگی ها و نقاط مثبت این طراحی می باشد.

نقاط برجسته پروژه:
  • یکپارچگی اطلاعات
  • ارائه گزارشات بروز و در لحظه
  • بهره گیری از دانش Data Mining
  • کار با داده های حجیم
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
یکپارچگی اطلاعات 6 ماه به دلیل حجم گسترده اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای مختلف در سیستم وقت و هزینه بسیاری برای یکپارچگی اطلاعات شکل گرفت
طراحی گزارشات چند سطحی 3 ماه برای ارائه دید بهتر به مجموعه و مدیران باید این طراحی با دقت و ظرافت بسیاری انجام می گرفت