باشگاه وفاداری فروشندگان گلدیران

نوع پروژه: باشگاه وفاداری مشتریان (Loyalty Club) ، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

این باشگاه به منظور سامان دهی اطلاعات فروشندگان، اجرای طرح های انگیزشی، رتبه بندی فروشندگان و آموزش آن ها ایجاد گردید.

در این باشگاه اطلاعات مختلفی از قبیل:

 • اطلاعات فردی فروشندگان
 • رتبه بندی فروشندگان
 • اطلاعات فروش فروشندگان
 • اطلاعات فروشگاه ها
 • رتبه بندی فروشگاه ها
 • آموزش فروشکاه های و فروشندگان
 • اطلاع رسانی جشنواره ها به فروشندگان و فروشگاه ها
 • ارائه گزارشات مدیریتی برای مدیران هر بخش
 • و ...

را شامل می شود. این باشگاه اولین باشگاه فروشندگان در سطح ایران بود که با این اندازه و حجم کاری شروع به فعالیت کرده و همکنون نیز در حال گسترش و ایجاد بخش های جدید می باشد.

نقاط برجسته پروژه:
 • ساماندهی بر خط فروشندگان
 • اطلاع رسانی سریع و به روز فروشندگان
 • رتبه بندی فروشندگان
 • آگهی از میزان فروش روزانه هر فروشنده
 • آموزش فروشندگان
 • رتبه بندی و آموزش مدیران فروشگاه ها
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
طراحی و راه اندازی اولیه 2 ماه پس از تائید در این فاز طراحی و پیاده سازی و شکل گیری اولیه پروژه انجام گرفت
جمع اوری اطلاعات فروشندگان و فروشگاه ها 3 ماه در این فاز اطلاعات فروشگاه ها و فروشندگان تهیه و تکمیل گردید
رتبه بندی و معیار گذاری 2 ماه تعیین معیارهای برای رتبه بندی و رتبه دهی به فروشندگان و فروشگاه ها بر اساس معیارهای استخراج شده