مدیریت ارتباط با مشتریان آی سیما

نوع پروژه: مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ، پورتال مدیریت اطلاعات (CMS) ، هوش تجاری، دشبردهای مدیریتی (BI)

این پروژه که در شرکت آی سیما - مجری IP TV در ایران - از شرکت های گروه سرمایه گذاری غدیر (یکی از بزرگترین گروهای سرمایه گذاری ایران) اجرا گردید، تمامی نیازهای ارتباطی با مشترکین، کنترل و مدیریت سیستم توسط تیم اجرای آی سیما دیده شده است. از زیر سیستم های پیاده سازی شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مدیریت محتوی
 • مدیریت مشتریان
 • کارتابل های مراحل حرکت مشتری
 • سافرشات مشتریان
 • سنجش رضایتمندی مشتری
 • انبار
 • مالی مشتریان
 • گفتگوی آنلاین
 • فروش هرمی
 • سیستم پورسانت
 • روال ساز
 • گزارش ساز
 • گزارشات پیشرفته
 • مدیریت اعضا
 • مدیریت محتوی
 • و بسیاری از بخش های تخصصی این پروژه

*** شایان ذکر است در این پروژه تیم گرافیک آماج در بخش گرافیک رابط کاربری به ما یاری رسانده اند

نقاط برجسته پروژه:
 • کاربری آسان
 • طیف وسیعی از امکانات
 • استفاده از تکنولوژی روز
 • مدیریت کلیه قسمت های کار در یک سیستم
 • ارتباط با سیستم های دیگر
 • یکپارچگی اطلاعات
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
تحویل بخش اصلی سیستم یک ماه و نیم پس از عقد قرارداد در این فاز بخش اصلی ماژول های سیستم تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی گردید
تکمیل بخش های باقیمانده یک ماه پس از تحویل فاز اول مانده بخش های سیستم تجزیه و تحلیل و آماده بهره برداری گردید