آموزش آشپزی 123 پز

نوع پروژه:

غذاهای خوش طعم با ظاهری زیبا همیشه از گذشته مورد توجه بوده است و آشپزی به عنوان هنری در زمینه مواد خوراکی اهمیت ویژه داشته است. وب سایت 123 پز با ارائه آموزش آشپزی به محتویات کامل و فیلم های آموزشی به ارائه رایگان تجربیات بهترین سرآشپزها با شما عزیزان نموده است.

وب سایت آموزش آشپزی 123 پز

نقاط برجسته پروژه:
  • ظاهری کاربر پسند
  • دستور های آشپزی با اطلاعات کامل
  • تنوع در ارائه خدمات
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
نیازسنجی یک هفته پس از عقد قرارداد برآورد و امکان سنجی و تجزیه و تحلیل نیاز های کارفرما از طریق برگزاری جلسات و بررسی دقیق سیستم
ارائه نسخه اولیه 45 روز ارائه نسخه اولیه به منظور بررسی دقیق ارائه گردید تا تست ها بر روی آن انجام گیرد و در صورت نیاز تغییر صورت پذیرد
تحویل و آموزش 2 هفته پس از تائید تست اولیه پس از تایید نسخه اولیه، بخش های مختلف تکمیل گردید و پروژه نهایی شده ارائه گردید