فروشگاه اول باکس

نوع پروژه: پورتال مدیریت اطلاعات (CMS)

یکی از ایده های جذاب و بروز ارائه کارتن های آماده در ابعاد مختلف به منظور اسباب کشی، بسته بندی کالاهای تولیدی و ... می باشد. اول باکس یکی از تولید کنندگان خوش ذوق می باشد که به منظور دسترسی بیشتر و بهتر استفاده کنندگان از این محصولات اقدام به ارائه خدمات بر بستر آنلاین کرده است و در این زمینه خدمات نوینی ارائه می کند.

مشاهده وب سایت اول باکس

نقاط برجسته پروژه:
  • نوآوری در ایده
  • ظاهر کاربر پسند
  • ارائه اطلاعات مفید به کاربر
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
نیازسنجی یک هفته پس از عقد قرارداد برآورد و امکان سنجی و تجزیه و تحلیل نیاز های کارفرما از طریق برگزاری جلسات و بررسی دقیق سیستم
ارائه نسخه اولیه یک ماه ارائه نسخه اولیه به منظور بررسی دقیق ارائه گردید تا تست ها بر روی آن انجام گیرد و در صورت نیاز تغییر صورت پذیرد
تحویل و آموزش 2 هفته پس از تائید تست اولیه پس از تایید نسخه اولیه، بخش های مختلف تکمیل گردید و پروژه نهایی شده ارائه گردید