فروشگاه اینترنتی روبان و گل

نوع پروژه: باشگاه وفاداری مشتریان (Loyalty Club) ، پورتال مدیریت اطلاعات (CMS)

سفارش گل، سبد گل، دسته گل و ارسال هدایا به صورت اینترنتی یکی از نیازهای امروزه می باشد. مجموعه روبان و گل با بهره گیری از پرسنل خوش ذوق و با تجربه در این زمینه بر خود لازم دیدند تا در کنار فعالیت خود به شیوه سنتی از بسترهای نوین ارتباطی نیز استفاده کنند.

 

مشاهده وب سایت روبان و گل

نقاط برجسته پروژه:
  • فروشگاه اینترنتی سفارش گل
  • طراحی زیبا و کاربر پسند
  • ارائه خدمات مطابق نیاز کاربران
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
نیازسنجی یک هفته پس از عقد قرارداد برآورد و امکان سنجی و تجزیه و تحلیل نیاز های کارفرما از طریق برگزاری جلسات و بررسی دقیق سیستم
ارائه نسخه اولیه یک ماه ارائه نسخه اولیه به منظور بررسی دقیق ارائه گردید تا تست ها بر روی آن انجام گیرد و در صورت نیاز تغییر صورت پذیرد
تحویل و آموزش 2 هفته پس از تائید تست اولیه پس از تایید نسخه اولیه، بخش های مختلف تکمیل گردید و پروژه نهایی شده ارائه گردید