پروژه های دیجیتال مارکتینگ گلدیران (ال جی)

نوع پروژه: دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

در طی سال های همکاری با شرکت گلدیران، از ابتدا پروژه های دجیتال مارکتینگ ایده پردازی، طراحی و اجرا توسط این تیم بوده است. در طی این مدت و با استفاده از دانش و تجربه تیم اجرای شرکت گلدیران و پروژه های آن به نقطه ای رسیده است که می توان او را در میان برترین شرکت ها در تبلیغات دیجیتال نام برد. این رشد به دست نیامده مگر با استفاده از دانش ، تجربه و کار تیمی که همگی از ارکان اصلی تیم مهندسی فناوری اطلاعات شرکت راهکار پویا می باشد.

نقاط برجسته پروژه:
  • بهترین عملکرد در بین رقبا
  • استفاده از ایده های ناب
  • استفاده از مدیاهای تاثیرگذار
  • ارائه گزارشات دوره ای و بهبود عملکرد بر اساس گزارشات
  • سنجش تاثیر پذیری
عنوان Milestone زمان تحویل شرح
برنامه ریزی سالیانه ابتدای هر سال میلادی ابتدای هر سال میلادی برنامه های آن سال در قالب یک برنامه یک ساله به همراه بودجه مورد نیاز آن به هیئت مدیره ارائه و تائیده های لازم را اخذ می کرد
ارزیابی پروژه ها در طول پروژه و پایان هر پروژه در طول هر پروژه و در پایان هر پروژه با توجه به اهداف هر پروژه ارزیابی های مربوطه با توجه به اهداف از پیش تعیین شده اندازه گیری می گردد و در صورت نیاز تغییرات لازم انجام می گیرد