برآورد قیمت


برآورد هزینه طراحی وب سایت و اپلیکیشن

به منظور دریافت مشاوره طراحی وب سایت و اپلیکیشن موبایل کسب و کار خود فرم مربوطه را پر کنید .
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) طیف گسترده ای از فعالیتهای مورد نیاز برای برنامه ریزی ، کنترل و اجرای جریان محصول از مواد به تولید تا توزیع به اقتصادی ترین روش ممکن است. SCM شامل برنامه ریزی و اجرای یکپارچه فرآیندهای مورد نیاز برای بهینه سازی جریان مواد ، اطلاعات و سرمایه در توابع است که بطور گسترده شامل برنامه ریزی تقاضا ، منابع ، تولید ، مدیریت موجودی و لجستیک - یا ذخیره سازی و حمل و نقل است. شرکتها از استراتژی تجاری و نرم افزارهای تخصصی در این تلاشها استفاده می کنند تا مزیت رقابتی ایجاد کنند.

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) طیف گسترده ای از فعالیتهای مورد نیاز برای برنامه ریزی ، کنترل و اجرای جریان محصول از مواد به تولید تا توزیع به اقتصادی ترین روش ممکن است. SCM شامل برنامه ریزی و اجرای یکپارچه فرآیندهای مورد نیاز برای بهینه سازی جریان مواد ، اطلاعات و سرمایه در توابع است که بطور گسترده شامل برنامه ریزی تقاضا ، منابع ، تولید ، مدیریت موجودی و لجستیک - یا ذخیره سازی و حمل و نقل است. شرکتها از استراتژی تجاری و نرم افزارهای تخصصی در این تلاشها استفاده می کنند تا مزیت رقابتی ایجاد کنند.

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) طیف گسترده ای از فعالیتهای مورد نیاز برای برنامه ریزی ، کنترل و اجرای جریان محصول از مواد به تولید تا توزیع به اقتصادی ترین روش ممکن است. SCM شامل برنامه ریزی و اجرای یکپارچه فرآیندهای مورد نیاز برای بهینه سازی جریان مواد ، اطلاعات و سرمایه در توابع است که بطور گسترده شامل برنامه ریزی تقاضا ، منابع ، تولید ، مدیریت موجودی و لجستیک - یا ذخیره سازی و حمل و نقل است. شرکتها از استراتژی تجاری و نرم افزارهای تخصصی در این تلاشها استفاده می کنند تا مزیت رقابتی ایجاد کنند.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

اگر تا به حال سعی کرده اید مقالات مربوط به یادگیری هوش مصنوعی را در اینترنت بخوانید ، به احتمال زیاد دو نوع از آنها را زیر پا گذاشته اید: قضایای مشکوک در مورد هوش مصنوعی ، سحر و جادو اطلاعات داده ها و شغل های آینده. یک معرفی ساده برای کسانی که همیشه می خواستند یادگیری ماشین را درک کنند. فقط مشکلات دنیای واقعی ، راه حل های عملی ، زبان ساده و بدون قضایای سطح بالا.

هوش مصنوعی (AI) این امکان را برای ماشینها فراهم می کند که از تجربه یاد بگیرند ، در ورودی های جدید تطبیق پیدا کرده و کارهای مشابه انسان را انجام دهند. اکثر نمونه های هوش مصنوعی که امروز در مورد آنها می شنوید - از رایانه های شطرنج بازی گرفته تا اتومبیل های رانندگی - به یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی بسیار متکی هستند. با استفاده از این فناوری ها ، کامپیوترها می توانند با پردازش مقادیر زیادی از داده ها و شناخت الگوهای موجود در داده ها ، به انجام کارهای خاص بپردازند.

هوش مصنوعی (AI) این امکان را برای ماشینها فراهم می کند که از تجربه یاد بگیرند ، در ورودی های جدید تطبیق پیدا کرده و کارهای مشابه انسان را انجام دهند. اکثر نمونه های هوش مصنوعی که امروز در مورد آنها می شنوید - از رایانه های شطرنج بازی گرفته تا اتومبیل های رانندگی - به یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی بسیار متکی هستند. با استفاده از این فناوری ها ، کامپیوترها می توانند با پردازش مقادیر زیادی از داده ها و شناخت الگوهای موجود در داده ها ، به انجام کارهای خاص بپردازند.

بازدهی تضمین اصلی موفقیت در هر تجارت است. و ابزارهای مدیریت زمان دیجیتال به ما کمک می کنند تا به حد مطلوب برسیم و تا حد ممکن کارآمد شویم. به همین دلیل هم اکنون چنین برنامه هایی بسیار مورد تقاضا هستند. بنابراین ، منطقی است که برنامه های بازدهی را از خودمان بسازیم و شروع به کسب درآمد برای آنها کنیم.

بازدهی تضمین اصلی موفقیت در هر تجارت است. و ابزارهای مدیریت زمان دیجیتال به ما کمک می کنند تا به حد مطلوب برسیم و تا حد ممکن کارآمد شویم. به همین دلیل هم اکنون چنین برنامه هایی بسیار مورد تقاضا هستند. بنابراین ، منطقی است که برنامه های بازدهی را از خودمان بسازیم و شروع به کسب درآمد برای آنها کنیم.

بازدهی تضمین اصلی موفقیت در هر تجارت است. و ابزارهای مدیریت زمان دیجیتال به ما کمک می کنند تا به حد مطلوب برسیم و تا حد ممکن کارآمد شویم. به همین دلیل هم اکنون چنین برنامه هایی بسیار مورد تقاضا هستند. بنابراین ، منطقی است که برنامه های بازدهی را از خودمان بسازیم و شروع به کسب درآمد برای آنها کنیم.

انیمیشن ها وظایف کاربردی خاصی را انجام می دهند که یکی از این موارد این است که برنامه را تا حد امکان کاربر پسند کرده و منطق پیمایش آن را برای کاربر توضیح دهد. علاوه بر این ، موفق ترین انیمیشن ها برای برنامه ها می توانند به ابزاری برای بازاریابی بسیار مؤثر تبدیل شوند.

انیمیشن ها وظایف کاربردی خاصی را انجام می دهند که یکی از این موارد این است که برنامه را تا حد امکان کاربر پسند کرده و منطق پیمایش آن را برای کاربر توضیح دهد. علاوه بر این ، موفق ترین انیمیشن ها برای برنامه ها می توانند به ابزاری برای بازاریابی بسیار مؤثر تبدیل شوند.

انیمیشن ها وظایف کاربردی خاصی را انجام می دهند که یکی از این موارد این است که برنامه را تا حد امکان کاربر پسند کرده و منطق پیمایش آن را برای کاربر توضیح دهد. علاوه بر این ، موفق ترین انیمیشن ها برای برنامه ها می توانند به ابزاری برای بازاریابی بسیار مؤثر تبدیل شوند.

برای دستیابی به هدف تعیین شده و ایجاد یک ابزار ارتباطی موفق آنلاین ، توجه به مواردی از جمله قابلیت استفاده فرم اصلی ، طراحی بصری ، عملکرد ، رابط کاربر پسند و موارد دیگر بسیار مهم است. کمی پیچیده به نظر می رسد . پس از خواندن مقاله ، ویژگی های اصلی بهترین فرم های تماس را یاد می گیرید و می دانید هنگام ایجاد فیلدهای ورودی چه مواردی را باید در نظر بگیرید. شما قادر خواهید بود کانال ارتباطی کامل با مشتریان خود بسازید و سود شرکت خود را افزایش دهید.

سیستم عامل های تلفن همراه با اهداف مختلفی کار می کنند - کسب درآمد ، ارتباط با مردم ، افزایش آگاهی از برند ، فروش اقلام ، خدمات و موارد دیگر. ما می خواهیم مهمترین معیارهای برنامه را با شما به اشتراک بگذاریم که هر شرکت بهتر است ردیابی کند تا نرم افزار خود را سالم ، قوی و موفق نگه دارد. نظارت بر نتایج به کارآفرینان کمک می کند تا مشتریها را بهتر درک کنند ، عملکرد خدمات را تقویت کنند و در مراحل مختلف طول عمر برنامه ها باعث افزایش نگهداری شوند. ما در مورد معیارها برای سنجش میزان اشتغال ، رضایت ، عملکرد و نشانه های درآمد بحث خواهیم کرد.

سیستم عامل های تلفن همراه با اهداف مختلفی کار می کنند - کسب درآمد ، ارتباط با مردم ، افزایش آگاهی از برند ، فروش اقلام ، خدمات و موارد دیگر. ما می خواهیم مهمترین معیارهای برنامه را با شما به اشتراک بگذاریم که هر شرکت بهتر است ردیابی کند تا نرم افزار خود را سالم ، قوی و موفق نگه دارد. نظارت بر نتایج به کارآفرینان کمک می کند تا مشتریها را بهتر درک کنند ، عملکرد خدمات را تقویت کنند و در مراحل مختلف طول عمر برنامه ها باعث افزایش نگهداری شوند. ما در مورد معیارها برای سنجش میزان اشتغال ، رضایت ، عملکرد و نشانه های درآمد بحث خواهیم کرد.

وب سایت مطمئناً عامل اصلی استراتژی های دیجیتالی شما است. هنگام داشتن یک سایت قدیمی یا با کیفیت پایین ، انتظار نداشته باشید که فایده ای داشته باشد ، زیرا این تنها به شما و تجارت شما آسیب می رساند.

وب سایت مطمئناً عامل اصلی استراتژی های دیجیتالی شما است. هنگام داشتن یک سایت قدیمی یا با کیفیت پایین ، انتظار نداشته باشید که فایده ای داشته باشد ، زیرا این تنها به شما و تجارت شما آسیب می رساند.

در طی چند سال اخیر اتفاقات خطرناکی در ارتباط با تجارت و کسب و کار شرکت های های نرم افزاری رخ داده است . از جمله این مخاطرات سرقت داده های کاربران این شرکت ها بوده که طی سرقت های سایبری و یا نشت داده انجام شده. یکی از دلایل بارز وروشن این نوع مخاطرات این بوده که کد نویسان در ابتدا مراقبت و محافظت از کد ها و سرور های خود را انجام ندادند. حال برای جلوگیری از این اتفاقات مضر برای تجارت شما چندیت راه کار مناسب در این خصوص ارائه شده به طور مثال دقت در کد نویسی ها و گرفتن تایید احراز هویت از کاربران و.....

در بخش اول ما در مورد امکانات اپلیکیشن های کاربردی یادگیری زبان و نکاتی که مهم هستند صحبت کردیم. اکنون ما قصد داریم ویژگی های Duolingo را به عنوان بررسی کنیم.

امروز بسیاری از شرکت ها دارای تعاملات بین المللی هستند و در این بین بسیار مهم است که شما هم بتوانید زبان خارجی خود را حتی زمانیکه در خانه هستید تقویت نمایید. در حالی که بعضی از ما به دنبال راه های یادگیری زبان های جدید هستیم، دیگران تلاش می کنند تا راه حل بهینه ای برای حل این مشکل به ویژه با ایجاد آموزش های همراه و برپایه وب پیدا کنند. خدمات موفق تر از این نوع می تواند منبع درآمد خوبی برای صاحبان آنها باشد. مثال قابل توجه طراحی اپلیکیشن آموزش زبان مانند Duolingo است.

طراحی اپلیکیشن بیمه یک گام بسیار منطقی است. طراحی اپلیکیشن بیمه برای هر استفاده کنندگان آن مفید است: مشتریان و صاحبان شرکت و کارمندان شرکت های بیمه. در این مقاله ما قصد داریم توضیح دهیم که چرا ایده طراحی اپلیکیشن برای یک شرکت بیمه، جالب و سودآور است.

برای شروع، یک سوال مهمی که در ذهن شکل میگیردرا مطرح می کنیم. به چه دلیل اپلیکیشن های خبری مشهور هستند؟ طراحی اپلیکیشن خبری یکی از انواع اپلیکیشنهای پرطرفدار است زیرا افراد می خواهند در شرایط مختلف به اخبار جدید و به روز دسترسی داشته باشند و اپلیکیشن های خبری این امکان را فراهم می سازد.

طراحی اپلیکیشن موبایل یک سرمایه گذاری بزرگ است. به دست آوردن کاربران ارزان نیست. ورود به بازار تلفن همراه یک روند تکرارپذیر است که نیازمند تحقیق جامع، برنامه ریزی گسترده و تعهد بی نظیر دارد. موفقیت در بازار طراحی اپلیکیشن موبایل امروزه یک کار آسان نیست. اما حقیقت این است که داشتن یک اپلیکیشن موبایل اجتناب ناپذیر است.

در نظر بگیرید که شما تصمیم به طراحی اپلیکیشن گرفته اید و یک شرکت طراحی اپلیکیشن و یا یک نفر طراح اپلیکیشن شخصی را پیدا کرده اید و وارد پروسه طراحی و توسعه اپ شده اید. شاید رابطه شما شروع خوبی داشته باشد ولی ممکن است در طول در طول مسیر ارتباطات با شکست مواجه شود، پیشرفت به حالت تعلیق درآمده باشد، یا شاید وضعیت چالش برانگیزی داشته باشد.

رضایت مشتری یک جنبه فوق العاده مهم اما اغلب نادیده گرفته شده از یک مدل تجاری موفق است. بسیاری از شرکت ها بر جذب مشتریان جدید تمرکز می کنند اما در مورد کسب رضایت مشتری و حفظ مشتریان اهمیت کمتر قائل هستند. این رویکرد برای کسب و کارهای پایدار، شرکت های کوچک و هم برای شرکت های سازمانی، کاملا مضر می باشد. به همین دلیل اندازه گیری رضایت مشتری بسیار مهم است.

تغییرات زیادی در اطراف ما اتفاق می افتد. در حال حاضر قدرت در دست مشتریان است مه شرکت ها. این تغییر پیامدهای عمیقی برای کسب و کارهایی مثل شما دارد. بنابراین، داشتن استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) موثر و قوی در این دوران از هر اقدامی مهم تر است.

بهینه سازی اپ استور یا App Store Optimization که به اختصار ASO نامیده میشود، فرآیند بهینه سازی بازاریابی اپلیکیشن موبایل (کلمات کلیدی، عنوان، آیکون، تصاویر، توضیحات، و غیره) در اپ استور ها میباشد تا اپلیکیشن در این مارکتها رتبه بالاتری داشته باشد و اغلب به عنوان SEO اپ استور شناخته میشود.

هنگام طراحی اپلیکیشن ، مهم است بدانید که آیا شما نیاز به اپلیکیشن بیزنس به بیزنس (b2b به معنی فروش محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر) دارید یا یک اپلیکیشن بیزنس به مشتری(b2c فروش محصول یا خدمات یک شرکت به مشتری نهایی)

طراحی اپلیکیشن برای کسب و کار شما می تواند باعث تغییر بزرگ ایجاد نماید، زیرا به شما امکان دسترسی به مشتریان بیشتر و همچنین ارائه امکانات کاملتر برای اطلاع رسانی، آموزش و تعامل با آنها می دهد. فرقی ندارد که شما یک شرکت طراحی اپلیکیشن هستید

در سال 2019، میزان هزینه کاربران در اپ استور در سراسر جهان 5 برابر سریعتر از کل اقتصاد جهانی رشد خواهد کرد. با این روند رشد صنعت موبایل ادامه خواهد داشت تا ذهنیت مصرف کنندگان و اولویت بندی های شرکت های بزرگ را تغییر دهد.

هنگام انتخاب سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM))  برای کسب و کار خود، اکثر مردم وقت خود را برای ارزیابی ویژگی های نرم افزار CRM، هزینه، قابلیت تنظیم، مقیاس پذیری و سرعت اجرای آن، اختصاص می دهند. همه این موارد خوب و مهم است. اما قبل از اینها باید نگاهی به خودمان بیاندازیم.

هر صاحب اپلیکیشن میخواهد میلیونها کاربر را به دست آورد و درآمد بیشتری کسب کند. اگر شما یکی از این افراد هستید، بیشتر شما نیازمند صرف تلاش، وقت و پول برای کسب محبوبیت بین کاربران است. ایجاد یک اپلیکیشن پرطرفدار از طریق مراحل بازاریابی سنتی امکان پذیر نیست، مگر اینکه معجزه رخ دهد!

هنگامی که نظرات کاربران درباره کسب و کارتان و اپلیکیشن خود را بررسی میکنید، با نظرات مختلفی رو به رو خواهید شد که شما ملزم به توجه به آنها هستید. همانطور که پایین حرکت میکنید و متوجه میشوید که با هر بازبینی و نظر مثبت است، شما خوشحال شده و حتی به خودتان افتخار می کنید. تا زمانی که با یک نظر منفی مواجه میشوید! این تنها یک نقد در بیش از 20 مورد است.

مقایسه طراحی سایت موبایل در مقابل طراحی اپلیکیشن موبایل می تواند یک بحث گرم باشد. در این مقاله همراه ما باشید تا تفاوت های آنها را بررسی نماییم. بسیاری از مردم عقیده دارند که شما نیازی به یک اپلیکیشن موبایل ندارید، شما فقط به یک وبسایت نیاز دارید که در گوشی های موبایل به خوبی دیده شود. برخی دیگر می گویند که اپلیکیشن های موبایل دارای مزایایی هستند که یک وب سایت نمی تواند ارائه دهد. ادعای کدام گروه درستر است؟

امروزه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) در بسیاری ازشرکت ها مورد استفاده قرار میگیرد. در این مرحله، اکثر شرکت ها از یک نوع CRM برای مدیریت ارتباطات مشتریان خود، پیگیری فروش و غیره استفاده می کنند.

وفاداری به برند به معنای حس وفاداری مشتریان به برند و نام تجاری شماست. وفاداری به برند به طرق مختلفی تولید می شود که ما در مقاله زیر آن را پوشش خواهیم داد. حفظ مشتریان وفادار اثرات قابل ملاحظه ای بر شهرت برند شما و افزایش رضایت مشتری دارد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز از روند رشد تلفن همراه پیروی می کنند. در نهایت یک استراتژی موثر در حوزه تکنولوژی های همراه شامل بیش از یک وب سایت سازگار با موبایل است. در مقاله زیر برخی از موثرترین حوزه های طراحی اپلیکیشن که آینده توسعه اپلیکیشن های تلفن همراه را تعیین می کند را بررسی مینماییم.

طراحی اپلیکیشن با یک ایده جذاب عالی است. آنچه که اپلیکیشن می تواند ارائه دهد و اپلیکیشنی که واقعا مورد نیاز بازار است، بعضی از سوالاتی هستند که در ذهن هر کارآفرینی نقش میبندد. اما ظهور با یک ایده طراحی اپلیکیشن ناب آسانی به نظر نمی رسد. این بخش مهم و دشوار فرآیند است که باید بر آن غلبه کنید.

هسته هر کسب و کار ارتباط آن با مشتریان خود است. مدیریت این رابطه برای ایجاد وفاداری مشتری ضروری است که به نوبه خود بر درآمد تاثیر می گذارد. در گذشته، نگهداری سابقه ارتباط با مشتری توسط فایلهای حجیمی که در کابینتهای فلزی سنگین انجام میشد. اما امروزه کسب و کارهای موفق به نرم افزارهای های آنلاین CRM و اپلیکیشن های کاربردی خود برای تکمیل فرایندها و بهینه سازی سفر مشتری از طریق کانال فروش وابسته هستند.

طراحی اپلیکیشن آموزشی یک ابزار ارائه و مشاهده آفلاین موارد آموزشی برای زبان آموزان در دستگاه های تلفن همراه است. در اپلیکیشن های آموزشی در اولین بار استفاده، نیاز به اتصال به اینترنت برای دانلود فایل های آموزشی دارید و در دفعات بعدی بدون نیاز به اینترنت میتوانید به دوره های آموزشی دسترسی داشته باشید.

مدیریت ارتباط با مشتریان اجتماعی یا CRM اجتماعی، ادغام کانال های رسانه های اجتماعی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا نرم افزار CRM است. نرم افزار CRM به طور روزافزونی از رسانه های اجتماعی در کنار کانال های سنتی حمایت می کند تا مشتریان بتوانند از طریق کانال های مورد نظرشان با کسب و کار ارتباط برقرار کنند.

هنگامی که می خواهید اپلیکیشنی را برای مشتری ایجاد کنید، باید توجه دقیقی به نیازها و خواسته های مشتریان داشته باشید. بهترین راه برای انجام این کار این است که نظرات کاربران در مورد اپلیکیشن های فروشگاهی موجود را بررسی کنید تا بتوانید از بروز اشتباهات احتمالی مشابه جلوگیری نمایید. در زیر لیستی از ویژگی های طراحی اپلیکیشن های خرید و طراحی اپلیکیشین های فروشگاهی آورده شده است.

طی چند سال آینده می توانید انتظار داشته باشید که تغییرات قابل توجهی در نرم افزار CRM و نحوه استفاده از آن ها از سوی شرکت ها ایجاد شود. پیش بینی تغییرات سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان کمک میکند تا ازرقیبان خود پیشی بگیرید. در این مقاله ما تغییرات کلیدی CRM را پوشش می دهیم که می توانید آن را در آینده ببینید.

زمان آن رسیده است تا وب سایت شما برای رسیدن به رتبه اول گوگل آماده شود. در حال حاضر گوگل اعلام کرده است که آنها در حال تغییر از الگوریتم های اولویت بندی سایت های بر اساس دسکتاپ (desktop-first) به موبایل (mobile-first indexing (MFI)) هستند.

صاحبان کسب و کار کوچک در حال جستو جوی راه های جدید برای جذب و حفظ مشتریان هستند. برای تشویق وفاداری مشتریان، برخی از شرکت ها برنامه هایی برای اهدای پاداش به مشتریانی که خرید های مکرر انجام می دهند، ایجاد می کنند.

بازاریابی مبتنی بر مکان شامل تاکتیک های آنلاین و آفلاین طراحی شده برای کمک به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بازاریابی بر اساس مکان جغرافیایی مصرف کنندگان است. در قلب بازاریابی مبتنی بر مکان، استفاده از داده های مصرف کننده برای نمایش پیام های مربوط به نام تجاری به یک مخاطب بسیار هدفمند است.

برای طراحی سایت، سیستم مدیریت محتوا یا CMS یک پیشنهاد عالی است . سیستم مدیریت محتوا یا CMS در واقع نرم افزار مدیریت محتواست و می توان باکمک آن بدون دانش کد نویسی یک سایت داینامیک طراحی و ایجاد نمود . مدیریت 0 تا 100 صفحات در این نرم افزار و صرفه جویی در وقت باعث شده تاسیستم مدیریت محتوا یا CMS متن باز و آماده رقابتی تنگاتنگ با طراحی سیستم مدیریت محتوای اختصاصی داشته باشد.

اگر قصد دارید یک اپلیکیشن موبایل برای پلتفرم های مختلف مانند اندروید و ios و یا یک وب سایت برای خود طراحی کنید باید، تاکید میکنیم حتما باید به طور کامل این صفحه از وب سایت ما را مطالعه کنید. دقت به نکاتی که در این مقاله آورده شده است، برای شروع کار شما حیاتی و و ضروری میباشد.

سیستم وفادار سازی مشتریان در واقع ارائه پاداش به مشتریانی که اغلب به صورت مداوم از شما خرید می کنند و یا ترغیب مشتریان دیگر برای خرید از شما میباشد. یک برنامه وفاداری می تواند یک خدمات رایگان، پاداش، کوپن ها یا حتی محصولات آزاد را پیشبینی کند. این سوال که چگونه می توان ارزش های کافی در برنامه های وفاداری خود اضافه کرد تا مشتریان خود را بازگرداند برای مجموعه هایی مطرح میشود که با توجه به رقابت در بازار و اشباع شدن آن مطلع و در جستجوی راهی برای جذب مشتریان قبلی خود هستند.

علاوه بر رضایتی که با موفقیت اپلیکیشن خود کسب میکنید، مسائل مالی نیز به شدت در رشد کسب و کار شما تاثیرگذار است. تکنیک های بسیار زیادی وجود دارند که با استفاده از آنها میتوانید به درآمد موردنظر خود دست پیدا کنید.

یکی از مواردی که بسیار دیده می شود این است که مفاهیم باشگاه مشتریان و نرم افزار CRM با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و گاها افراد این دو مورد را یکی می دانند. برای تمایز بین این دو بهتر است که ابتدا با مفهوم هر کدام به درستی آشنا شویم

زمانی که شما یک وب سایت کسب و کار آنلاین دارید، بیش از همه چیز تمایل خواهید داشت که بازدیدکنندگان بسیاری را به وب سایت خود جذب کنید و اگر در این راه هزینه های کمتری داشته باشید مطمئنا برای شما بهتر خواهد بود. در ادامه با ما همراه باشید تا با ۱۰ روش برای تبلیغ و بازاریابی آنلاین در فضای مجازی و جذب بازدید کننده آشنا شوید.

اکثر داشبوردهای مبتنی بر اکسل توجه اندکی به طراحی بصری داده می‌شود که اغلب منجر به ارائه رابط کاربری درهم‌ریخته و ناکارآمد می‌شود. خبر خوب این است که داشبوردها دارای تاریخچه عمر زیادی هستند، بنابراین ما یک پایگاه دانش از تجارب قبلی برای طراحی داشبورد داریم. هرچند که چه بسیاری از این اصول به نظر ما پیش‌پاافتاده و عوامانه به نظر می‌رسند ولی بسیار حیاتی هستند. مدیران وب سایت ها آنقدر که به طراحی رابط کاربری توجه می کنند (که البته موضوع بسیار حائز اهمیتی است) به طراحی داشبورد مدیریت سایت توجه نمی کنند.

CRM با استفاده از بازاریابی موثر و کارآمد، پایه مشتری مداری سازمان را تقویت می کند. در واقع CRM بعدی جدید در زمینه بازاریابی است که به طور قابل توجهی کسب و کارمان را بهبود می بخشد. عملکرد بازاریابی و اجرای آن در ساختار CRM، نتایج مطلوبی را به ارمغان می آورد.امروزه استراتژی های بازاریابی مرتبط با CRM مانند بازاریابی مستقیم، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی پست الکترونیکی و غیره بسیار کار آمد و قابل توجه شده اند. این استراتژی های بازاریابی در مقایسه با شیوه های سنتی بازاریابی امیدوار کننده تر و پاسخگو تر میباشند.

در دنیای پر سرعت امروز، بازار اپ موبایل با سرعت بالایی در حال گسترش است. در نتیجه، بازاریابی موبایل روز به روز رقابتی‌تر می‌شود. برای اینکه در چنین شرایط پیچیده‌ای دیده شده اپ‌ خود را تضمین کنید، لازم است درباره رویکردی که برای توسعه اپ موبایل خود بکار می‌گیرید دقت زیادی به خرج دهید. برای ساخت یک اپ موفق موبایل نیاز به پیروی از رویکردی نظام‌مند برای توسعه اپ دارید. ما 10 گام را برای ساخت یک اپ موبایل موفق به صورت خلاصه درآورده‌ایم تا شما را در این فرآیند یاری کنیم.

آیا به دنبال راه بهتری برای تحلیل تلاش‌های بازاریابی اینستاگرام خود هستید؟ آیا برای کمک ابزارهای رایگان می‌خواهید؟ ابزارهای درست اینستاگرام می‌توانند تحلیل‌هایی را فراهم کنند که شما را جهت تعیین استراتژی و برنامه‌ریزی محتوای خود در شبکه‌های اجتماعی آگاه می‌سازند. در این مقاله، شما 5 ابزار رایگان اینستاگرام برای بازاریاب‌ها کشف خواهید کرد.

در چند سال اخیر تکنولوژی به طرز قابل توجهی روش راهبرد کسب وکارها را تغییر داد است. اینترنت نه تنها به مصرف‌کننده قدرت بخشیده، بلکه همچنین قدرت‌های جدیدی به نمایندگان فروش داده است. یک فروشنده‌ی با داشتن تجهیزاتی چون گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و مجموعه‌ای از کاربردها و نرم‌افزارها برای استنباط داده‌ها، باید نسبت به منوال‌ها و عادات تکنولوژیکی امروز، به روز بماند.

ما در یک اجتماع جهانی کار می‌کنیم، که به روش‌‌های بی‌شماری میخرد، میفروشد و ارتباط برقرار می‌کند. رقبای ما همه جا هستند و موانع ورود به بازار کم‌اند، که این موجب افزایش شدت رقابت می‌گردد. کالایی شدن دارد با سرعتی نفس‌گیر اتفاق می‌افتد. مشتریان راضی با خودشان از تمام دنیا مشتریان دیگری می‌آورند...

بر اساس آمار سایت Brand Chat ، درصد از کسب‌ و کارها امسال برای ساخت و انتشار لااقل یک اپ موبایل برنامه‌ریزی کرده‌اند. با این حال درست شبیه هر صنعت دیگری، چنین مسئولیتی به آن اندازه که به نظر می‌آید آسان نیست. شرکت های جدید و نوپا ممکن است با وعده‌ی نتیجه‌گرفتن سریع به همراه انفجار در جمعیت دنبال کنندگان به محض بیرون دادن محصول خود، تطمیع شوند تا اپلیکیشن خود را نیز طراحی نمایند. واقعیت اما چیز دیگری می‌گوید. بازار اپلیکیشن‌ها همه روزه پر از اپ‌هایی است که بدون یک طرح و برنامه مناسب، منجر به از دست دادن سرمایه‌های زیادی در شرکت می‌گردند.

این که سازمان‌های امروزی برای پیشرفت و توسعه به داده‌ها نیاز دارند یک واقعیت است. فرقی نمی‌‌کند در چه صنعت یا زمینه‌ای کار می‌کنید، درک یک اکوسیستم، ذی نفعان، و مشتریان می‌تواند به کمپانی‌ها کمک کند تصمیمات بهتری بگیرند، با آگاهی بیشتری عمل کنند، و از هدر دادن منابع بکاهند. راه‌های متعددی برای مشاهده و ارائه‌ی داده وجود دارد، و بهترین ابزار گزارش‌نویسی به نیازهای یک سازمان بستگی دارد. با این وجود، دو راه اصلی وجود دارد که ابزارهای BI به سازمان‌ها اطلاعات ارائه می‌دهند: پنل مدیریتها و گزارش‌ها

اگر داده‌ها دورتان را پر کرده اند و دارید فکر می‌کنید آیا به هوش تجاری نیاز دارید یا خیر، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند. بسیاری از کسب و کارها با وجود ابزارهای ناکافی به سختی به کار خود ادامه می‌دهند چون مطمئن نیستند چرا و چگونه هوش تجاری به آنها ارزش می‌رساند. ما به راه‌هایی که هوش تجاری می‌تواند به کسب و کار شما کمک کند، و اینکه چه زمانی برای پیاده‌سازی یک راهکار BI مناسب است، نگاهی می‌اندازیم. 

آنچه برای یک بیزینس جواب میدهد لزوماً برای دیگران مناسب نیست، حتی اگر در صنایع یکسان باشند. قبل از اینکه هدف یا اهدافی تعریف کنید، بفهمید که بیزینس شما کجای ماجراست. اول، حضور دیجیتال برند خود را بازرسی کنید، از جمله یک بازرسی شبکه‌های اجتماعی. آنگاه، ایرادات بازاریابی و فروش‌تان را تحلیل کنید تا تعیین کنید در کجای کارتان اصلاحات می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد.

هوش کسب و کار یا هوش تجاری به زیرساختی فنی و فرآیندی اشاره دارد که داده‌های تولید شده از فعالیت‌های یک کمپانی را گردآوری، ذخیره و تحلیل می‌کند. هوش کسب و کار اصطلاحی عام است که داده‌کاوی، آنالیز فرآیند، بنچ‌مارکتینگ عملکرد، تحلیل‌ توصیفی، و غیره را در بر می‌گیرد. این هوش قرار است تمام داده‌هایی را که توسط یک بیزینس تولید شده، بگیرد و سنجش‌هایی قابل هضم را از عملکرد و منوال‌هایی را که موجب آگاهانه شدن تصمیمات مدیریتی می‌شود، ارائه نماید.

مقدار سودی است که یک مشتری می تواند در طول عمر مشتری بودن خود برای یک شرکت به ارمغان بیاورد. این مقدار درحقیقت همان ارزش خالص فعلی مشتری است که برابر با ارزش فعلی حاصل تفاضل جریانهای خروجی از شرکت برای جذب و نگهداری مشتری و جریانهای ورودی ناشی ازکل خریدهایی است که مشتری در طول عمر خود انجام می دهد. (ارزش طول زندگی) چرخه حیات مشتری قبل از تماس فروشنده با او شروع می شود و بعد از سفارش گذاری، ارسال و دریافت آن توسط مشتری نیز ادامه میابد. (چرخه حیات مشتری)

پیتر دراکر بیان می دارد که «هدف یک کسب وکار ایجاد مشتری است». تاکید وی بر اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان و رشد عمیق روابط با آنها است. تحقیق انجام شده توسط ریچولد و ساسر ، در سال 1996 در مدرسه بازرگانی هاروارد نشان می دهد که بیشتر مشتریان تنها در سال دومی که با شرکت کار می کنند سود آور هستند. در ابتدا مشتریان جدید هزینه بر هستند- هزینه های تبلیغات، بازاریابی، هزینه درک نیاز مشتری و اینکه یاد بگیریم چگونه می توانیم با مشتریان بهترین کارکرد را داشته باشیم.

مفهوم خدمت به مشتریان شامل تعاریف جدیدی شده است که فقط بخش کوچکی در ساختمان مرکزی سازمان به ارائه خدمات اختصاص ندارد، بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادی، همگی در برآورده ساختن نیازهای مشتریان موجود و بالقوه نقشی بر عهده دارند. حتی اگر فردی در موقعیتی نباشد که به طور مستقیم از مشتری حمایت کند، می‌تواند از کارمندانی که به مشتریان خدمت می‌کنند پشتیبانی کند. بر اساس این نگرش،‌ خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن‌ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند انجام می‌دهد.

با توجه به افزایش روزافزون رقابت تولیدکنندگان و نیز گسترش بازار مصرف محصولات و خدمات و پیشرفت های علمی و فنی، فرصتی فراهم است تا کارشناسان امور تجارت و بازاریابی با استفاده از تسهیلات مخابراتی و امکانات ارتباطی از این وضعیت بهره جسته، با جلب رضایت مشتریان فعلی و بالقوه وضعیتی ایده آل برای سازمان فراهم کنند.

تجارت ها و کسب کارها پس از گذر از محصول محوری حال به سمت مشتری محوری در حرکت است. امروزه رقابت تولید کنندگان و فروشندگان به تولید و یا فروش محصولی که به تنهایی از نظر مشخصات برتری دارد به نوع جدید آن تغییر شکل داده است. با فراگیر شدن تکنولوژی ها اهمیت در درک خواست و نیاز مشتری و نزدیک شدن به آن باعث پیشرفت و سبقت گرفتن برندها می شود.