پرسش های متداول


ساعت کاری تیم پشتیبانی شما به چه صورت است؟

به منظور ارائه بهترین پشتیبانی به مشتریان این شرکت در صورت عقد قرارداد پشتیبانی خدمات پشتیبانی 24/7 ارائه می گردد.

ضمن آن که تمام محصولات این شرکت شامل یک سال پشتیبانی رایگان می باشند.


قیمت گذاری تبلیغات دیجیتال شما به چه گونه می باشد؟

با توجه به برخورداری از با تجربه ترین نفرات کمپین های دیجیتال این شرکت ادعا دارد که بهترین قیمت ها را با توجه به خروجی کار می تواند ارائه دهد و در زمینه مدیا های اجراه شده و هزینه آن ها این شرکت دخل و تصرفی نداشته و بهترین راهنمایی ها را به کارفرما ارائه می دهد.


قیمت محصولات شما به چه صورت می باشد؟

به دلیل گستردگی و تنوع پیاده سازی و اجرای پروژه ها پیشنهاد این شرکت برای ارائه بهترین قیمت و روش انجام کار برگزاری جلسات مشترک به این منظور می باشد.


از چه متدولوژی برای تجزیه و تحلیل برنامه ها استفاده می کنید؟
 • استفاده از متدولوژی RUP
 • استفاده از معماری سرویس‌گرا Service Oriented Architecture (SOA) در سیستم‌های موردنیاز
 • استفاده از وب‌سرویس‌ها برای پیاده‌سازی معماری SOA
 • طراحی نرم‌افزار مبتنی بر معماری N-Tier
 • مقیاس‌پذیری بهینه Scalability
 • قابلیت پیاده‌سازی به دو صورت تحت اینترنت و دستگاه Web Based و Client/Server
 • لحاظ كردن اصول طراحی کاربرپسند User Friendly
 • نگرش مبتنی بر شی‌گرایی Object Oriented
 • رعایت استاندارد انتقال اطلاعات مبتنی بر XML
 • طراحی بانك‌های اطلاعاتی مطابق با اصول نرمال‌سازی پنج مرحله‌ای
 • قابلیت توسعه و گسترش هر بخش از سیستم بدون اثرگذاری بر سایر قسمت‌ها

 


پلت‌فرم طراحی، زبان پیاده‌سازی، تكنولوژی و بانك اطلاعاتی مورد استفاده چیست؟
 • عدم تعصب در انتخاب Platform
 • قابلیت پیاده‌سازی سیستم در محیط Linux و یا Windows، مستقل از سیستم عامل، در صورت نیاز كارفرما
 • قابلیت طراحی در محیط .NET و یا J2EE با توجه به نیاز و نظرکارفرما
 • قابلیت استفاده از بانک‌های اطلاعاتی متداول مانند MySQL, Microsoft SQL, Oracle
 • استفاده از تكنولوژی وب سرویس در طراحی سیستم برای كارایی بهینه